INDEX | Foreword | Editorial | About Wah Yan
THE SHIELD > Cogwheel > Staff


Fourth Row: Mr.S.Keung, Mr.A.Daswani, Mr.K.M.Wong, Mr.K.K.Lee, Mr.W.W.Seto, Mr.D.Ching, Mr.D.Shing, Mr.J.Lau, Mr.T.Chow, Mr.Y.M.Lee, Mr.A.Ng, Mr.D.Leung, Mr.W.H.Choi, Mr.P.Zhang, Mr.B.Chan, Mr.G.So, Mr.C.K.Leung
Third Row: Mr.B.James, Mr.E.Kan, Mr.D.Lee, Mr.J.Cable, Mr.K.W.Wong, Mr.H.Yuen, Mr.K.N.Chan, Mr.K.K.Chan, Fr.H.Naylor, Mr.W.M.Tam, Mr.W.C.Tang, Mr.S.C.Koo, Mr.H.W.Wong, Mr.E.Lee, Ms.M.Shum, Mr.H.Tong, Mr.K.W.Wu
Second Row: Mr.P.Ho, Ms.S.L.Hui, Mrs.L.Fletcher, Ms.S.F.Lu, Ms.C.So, Ms.A.Tsoi, Ms.Y.F.Hwong, Ms.L.Liu, Mr.L.H.Ho, Ms.H.Ng, Mr.Y.H.Lu, Mrs.P.Gregory, Mr.H.K.Cheng, Ms.C.Wu, Mr.N.H.Li, Ms.H.Tam, Mr.T.C.Cheung, Ms.W.M.Cheng, Mr.A.Lam, Ms.C.Mok, Mr.W.L.Wong, Mr.M.L.Kwan, Mr.J.Yau
First Row: Ms.V.Tong, Ms.F.Russell, Mr.H.K.Chiu, Ms.E.Chau, Mr.W.K.Leung, Mr.N.So, Fr.G.Zee, Mr.P.L.Yue, Mr.T.Leung, Mr.F.Kong, Ms.C.Tai, Ms.Y.O.Leung
Supervisor 校監
 Rev. George Zee, S.J.徐志忠神父
 
Principal 校長
 Mr. So Chung Ping Norman蘇中平 先生
 
Assistant Principals 副校長
 Mr. Yue Poon Leung, Damien余本良 先生
 Mr. Leung Wai Kwong梁偉光 先生
 
School Social Worker 駐校社工
 Ms. Yu Wai Man, Ifa余慧敏 女士
 
Office Staff 校務處職員
 Mr. Leung Chi Kit梁志傑 先生
 Ms. Tam Ka Yee Helen譚嘉儀 女士
 Ms. Cheng Wai Man鄭惠敏 女士
 
Library Assistant 圖書館助理
 Ms Mok Tim Kwan, Cecilia莫恬君 女士
 
Laboratory Technicians 實驗室助理
 Ms. Hui Sau Luen許秀戀 女士
 Mr. Kwan Man Leung關文亮 先生
 Mr. Wu Kin Wah胡建華 先生
 
Teacher 教師
 Rev. Harold Naylor, S.J.魏志立 神父
 Rev. Thomas Leung, S.J.梁宗溢 神父
 Mr. Kong Chi Kwan, Francis江之鈞 先生
 Mr. Cable John Munro Millar
 Mr. Chan Ka Lok陳加樂 先生
 Mr. Chan Kwan Nam陳鈞楠 先生
 Mr. Chan Kwok Ming, Benedict陳國明 先生
 Mr. Chan Tin Chu陳天柱 先生
 Ms. Chau Suk Man, Eva周淑敏 女士
 Mr. Cheng Hong Kan鄭康勤 先生
 Mr. Cheung Tai Chiu張大超 先生
 Mr. Ching Wing Kee, Damien程永基 先生
 Mr. Chiu Hai Kaw趙起蛟 先生
 Mr. Choi Wai Hoi蔡惠海 先生
 Mr. Chou Ping Wa, Timothy周炳華 先生
 Mr. Daswani Ashok
 Mrs. Fletcher Lanyin趙蘭英 女士
 Mrs. Gregory Philomena
 Mr. Ho Fu Kuen, Percival何富權 先生
 Mr. Ho Lai Hang何勵 先生
 Ms. Hwong Yen Fang黃燕芳 女士
 Mr. James Barry Lynn Thomas
 Mr. Kan Yat Cheung, Eric簡日祥 先生
 Mr. Keung Yiu Ming, Stanislaus姜耀明 先生
 Mr. Koo Siu Chin古兆千 先生
 Mr. Lai Ka Yin, Francis黎家賢 先生
 Mr. Lam Wing Hung, Alan林永雄 先生
 Mr. Lau Che Hong, John劉志航 先生
 Ms. Lau Siu King, Juanita劉少瓊 女士
 Mr. Lau Yuk Hong劉鈺航 先生
 Mr. Lee Han Kin, Eugene李行健 先生
 Mr. Lee Hang Kin, David李行健 先生
 Mr. Lee Kwok Keung李國強 先生
 Mr. Lee Yan Ming李潤明 先生
 Mr. Leung Kwok Yee, David梁國頤 先生
 Mr. Leung Yiu Kwong梁耀光 先生
 Ms. Leung Yuk Oi梁玉愛 女士
 Mr. Li Ngai Hong李毅康 先生
 Ms. Liu Pik Yan, Louisa廖碧茵 女士
 Ms. Lu Shao Fun盧紹芬 女士
 Mr. Ng Ka Lok Alex吳家樂 先生
 Ms. Ng Pui Yee, Helena伍霈宜 女士
 Ms. Russell Freda蘇影蘭 女士
 Mr. Seto Wai Wah司徒偉華 先生
 Mr. Shing Chi Keung, Danny成志強 先生
 Ms. Shum Siu Ching, Maria岑少貞 女士
 Ms. So Ka Yin, Cynthia蘇家燕 女士
 Mr. So Kwan Wong, Gary蘇君煌 先生
 Ms. Tai Man Kei, Christina戴雯淇 女士
 Mr. Tam Wing Ming譚永明 先生
 Mr. Tang Wai Choi鄧偉才 先生
 Ms. Tong Miu Han, Virginia唐妙嫻 女士
 Mr. Tong Wai Sing, Howard唐偉成 先生
 Ms. Tsoi Sau Chun, Agnes蔡秀珍 女士
 Mr. Wong Ho Wai黃浩威 先生
 Mr. Wong Kang Ming黃鏡銘 先生
 Mr. Wong Kwok Wah黃國華 先生
 Mr. Wong Wai Leung黃偉良 先生
 Ms Wu Kuen, Christine胡 娟 女士
 Mr. Yau Kwok Cheong, Joannes邱國昌 先生
 Mr. Yuen Wing Hang, Henry阮永衡 先生
 Mr. Zhang Ping張 平 先生

Acknowledgements - Contact us - Download - Credits - Volume 46
mywyk - Academics - Administration - Documents - Notice - Students' Association

Copyright 2001 Wah Yan College, Kowloon. All rights reserved.